Information regarding our ongoing Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) study at Sahlgrenska University Hospital

Since we get several questions about our ongoing Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) study at Sahlgrenska University Hospital, we want to provide the following information on behalf of the company:

1. The study is closed
2. We plan to report the study’s outcome as soon as the analysis of the study is completed in 2020.
3. The results are intended to form the basis for how we and the relevant authorities look at possible further studies
4. At present, we cannot provide other time frames for the study or our development program
5. We intend to post new information on our website as soon as the study results can be shared

Swedish version

Då vi får flera frågor kring vår pågående Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) studie vid Sahlgrenska Universitets Sjukhuset vill vi ifrån företagets sida ge följande information:

1. Studien är avslutad
2. Vi planerar att rapportera studiens utfall så snart analysen av studien är genomförd under 2020.
3. Resultaten avses ligga till grund för hur vi och berörda myndigheter ser på eventuella ytterligare studier
4. Vi kan i dagsläget inte ge några andra tidsramar till studien eller vårt utvecklingsprogram
5. Vi avser att lägga upp ny information på vår hemsida så snart studiens resultat kan delges

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email